Νεοφύτου του Εγκλείστου Ιστόρημα

26 Μαΐου – 9 Σεπτεμβρίου 2018

Τοπικό Μουσείο Κεντητικής και Αργυροχοΐας

Λεύκαρα

Κύπρος

Νεοφύτου του Εγκλείστου Ιστόρημα

25 Σεπτεμβρίου- 11 Νοεμβρίου 2018

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα