Αυτοβιογραφικά

2017-2018

λάδι σε μουσαμά

150 x 120

λάδι σε μουσαμά

150 x 120

λάδι σε μουσαμά

150 x 120

λάδι σε μουσαμά

150 x 120

λάδι σε μουσαμά

150 x 120

λάδι σε μουσαμά

150 x 120