Υπόσχεση

1996-2000

μελάνι σε χαρτί

77 x 57

μελάνι σε χαρτί

77 x 57

λάδι σε μουσαμά

200 x 70

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

200 x 200

λάδι σε μουσαμά

65 x 50

λάδι σε μουσαμά

65 x 50

μικτή τεχνική

250 x 100