Κάθαρσις

2001-2003

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

λάδι σε μουσαμά

110 x 140

μελάνι σε χαρτί

57 x 77

μελάνι σε χαρτί

72 x 132

λάδι σε μουσαμά

110 x 140