Παναγίες της Ομορφιάς

2006-2007

μελάνι σε χαρτί

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

μικτή τεχνική

100 x 80

μικτή τεχνική

100 x 80v

λάδι σε μουσαμά

100 x 80

μικτή τεχνική

120 x 80

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100