Λεόντιος Μαχαιράς

2011-2012

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

 

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

 

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

 

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

 

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

 

μελάνι σε χαρτί

65 x 50

μελάνι σε χαρτί

65 x 50