Το ταξίδι

2009-2010

μικτή τεχνική

50 x 60

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μικτή τεχνική

50 x 65

μικτή τεχνική

50 x 65

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μικτή τεχνική

50 x 65

λάδι σε μουσαμά

50 x 70

λάδι σε μουσαμά

70 x 200

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

λάδι σε μουσαμά

200 x 300

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μελάνι σε χαρτί

50 x 65

μελάνι σε χαρτί

200 x 300

μελάνι σε χαρτί

50 x 65