Ζήτημα Επιλογής

2005-2006

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

μελάνι σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

λάδι σε μουσαμά

200 x 140

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150

ακρυλικό σε χαρτί

200 x 150