Αποκαθήλωση

1992-1994

μελάνι σε χαρτί

32 x 25

λάδι σε μουσαμά

70 x 100

λάδι σε μουσαμά

130 x 130

μελάνι σε χαρτί

150 x 90

μελάνι σε χαρτί

150 x 100

μελάνι σε χαρτί

150 x 100

ακρυλικό σε χαρτί

150 x 100

ακρυλικό σε χαρτί

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

200 x 700 (each)

λάδι σε μουσαμά

90 x 100

λάδι σε μουσαμά

130 x 180

λάδι σε μουσαμά

120 x 100