Ιχθύς

1998

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

λάδι σε μουσαμά

110 x 90

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30

μελάνι σε χαρτί

45 x 30