Βεβηλωμένη Ομορφιά

2013-2014

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

 

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

 

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

 

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

 

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

 

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70

Σκόνες σε ξύλο

100 x 70