Φιλοξενία

1995-1997

μικτή τεχνική

21 x 30

μικτή τεχνική

24 x 32

λάδι σε μουσαμά

70 x 100

λάδι σε μουσαμά

140 x 200

λάδι σε μουσαμά

140 x 200

λάδι σε μουσαμά

140 x 200

λάδι σε μουσαμά

140 x 200

μικτή τεχνική

80 x 300

λάδι σε μουσαμά

40 x 100
100 x 130
40 x 120

λάδι σε μουσαμά

24 x 30

λάδι σε μουσαμά

150 x 100

λάδι σε μουσαμά

150 x 100