Νεοφύτου του Εγκλείστου Ιστόρημα

2016-2017

μελάνι, τέμπερα σε χαρτί

65 x 50 το καθένα